3onIt Kit
7dee Kit
Amplified Funk Claps Kit
Amplified Funk ClosedHH Kit
Amplified Funk Kicks Kit 1
Amplified Funk Kicks Kit 2
Amplified Funk OpenHH Kit
Amplified Funk Percussion Kit 1
Amplified Funk Percussion Kit 2
Amplified Funk Snares Kit 1
Amplified Funk Snares Kit 2
Aquarius Kit
BluOut Kit
Boog Kit
Cachophony Kit
CB Bass Guitar Kit
CB Guitar Kit 1
CB Guitar Kit 2
Chakara Kit
ChiliBean Kit
Chitlin Kit
Cincy Kit
Cooli Kit
DaOne Kit
DissDress Kit
Docta Kit
Doogie Kit
Equinox Kit
Fonksta Kit
Freak Kit
Frequency Kit
Funkier Kit
Game Kit
Get Kit
GoldenLife Kit
Gravy Kit
Greasy Kit
Grits Kit
HamBone Kit
HogBear Kit
Karma Kit
Kumquat Kit
LoDown Kit
LuFuki Kit
Mystic Kit
NeckBone Kit
Nexit Kit
NuBag Kit
Oneness Kit
Ready Kit
Reekin Kit
Roll Kit
Stash Kit
Taurus Kit
Tooo Kit
ToSpace Kit
Undisco Kit

Starting Pitch : C1

Related Products

External Links : Studio One | Native Instruments