Aggro Kit
Arcade Kit
Black Heart Kit
Black Sky Kit
Bounca Kit
Cellophane Kit
Chop Kit
Cloud Machine Kit
Cronotilus Kit
Day Dreamer Kit
Distant Kit
Drop Squad Claps Kit
Drop Squad ClosedHH Kit
Drop Squad Kicks Kit 1
Drop Squad Kicks Kit 2
Drop Squad OpenHH Kit
Drop Squad SFX Kit
Drop Squad Snares Kit
Dub Love Kit
Dub Roots Kit
Dungeon Kit
Dust to Dust Kit
Echinus Kit
Filthy Kit
Flexer Kit
Invaders Kit
Mask Kit
Mentalism Kit
Metal Rider Kit
Musko Kit
Mystis Kit
Paper Kit
Pinball Kit
Post Blip Kit
Prodigal Kit
Propeller Kit
Slapper Kit
Slinger Kit
Smashvox Kit
Squid Kit
Submarine Kit
Survival Kit
Tranceformer Kit
Tribe kit
Untouchable Kit
Uriel Kit
Vowel Kit
Whistla Kit
Wino Kit
Wipeout Kit
Wobble Mania Kit
Younger Bro Kit

Starting Pitch : C1

Related Products

External Links : Studio One | Native Instruments