Akwaaba Kit
Apio Kit
Awave Kit
Bombay Vocal Kit
Booma Kit
Butter Kit
Chelas Kit
Chop Shop Kit
Chopmunk Vocal Kit
Cook Pot Vocal Kit
Damage Kit
Decisao Kit
Dreaming Kit
Eightfour Kit
Enyo Kit
Giddy Kit
Global Shake Claps Kit
Global Shake ClosedHH Kit 1
Global Shake ClosedHH Kit 2
Global Shake Conga Kit
Global Shake Kicks Kit 1
Global Shake Kicks Kit 2
Global Shake Kicks Kit 3
Global Shake Percussion Kit 1
Global Shake Percussion Kit 2
Global Shake Snares Kit 1
Global Shake Snares Kit 2
Global Shake Snares Kit 3
Godown Kit
Hot Kit
Ireke Kit
Kingdom Kit
Kolo Kit
Kwazy Kit
Ladder Kit
Lapaz Kit
Love Guitar Kit
Metal Percussion Kit
Mission Kit
More Kit
Musek Kit
Norush Kit
OKFunky Kit
Pastor Kit
Pica Kit
Reaching Kit
Ripple Kit
Shaker Global Kit
Shaya Kit
Sickness Kit
Steady Kit
Stompola Kit
Taxi Kit
Tema Kit
Totalfire Kit
Transition Vocal Kit
Ubad Kit
Vibes Kit
Virtue Kit
Vybronium Kit
Wave Vocal Kit
Woza Kit
Yaro Kit
Yoruba Vocal Kit

Starting Pitch : C1

Related Products

External Links : Studio One | Native Instruments